Etapa 10.1 Rekreační vodní plocha

V tomto úseku je projekt řešen ve smyslu zpřístupnění toku lidem. Realizací této etapy se zabývá Veřejná zeleň města Brna.

V tomto úseku jsou cyklotrasa a pěší stezka vedeny po společném chodníku. Celý prostor bude hygienicky a pohledově oddělen od navrhovaných komunikací a panelového sídliště. Stávající soliterní jedinec topolu stojící na levém břehu bude ponechán. Navrhovaná vodní plocha v tomto úseku nebude realizována. Realizace stavby byla započata v únoru 2019.