Etapa 10.2 Schody k vodě, ulice Za Mostem

V tomto úseku je projekt řešen ve smyslu zpřístupnění toku lidem. Realizací této etapy se zabývá Veřejná zeleň města Brna.

Při ulici Za Mostem je navrhována klidová zóna s přístupem k vodní hladině. Cyklistická stezka je zde vedena vymezeným pruhem na silnici, silniční doprava je zpomalena navrženými retardéry na obou stranách. Realizace stavby byla započata v únoru 2019.