Etapa 10.3 Komárov – Rybářská stezka

V této etapě bude předmětem řešení úprava koryta (jeho obložení lomovým kamenem) a úprava zeleně v okolí řeky. Řešením tohoto úseku je pověřen Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Tato etapa v meandru Ponávky u ulice Hodonínská a Svatopetrská je řešena jako park s rybářskou stezkou včetně posezení. V soušasnosti je v běhu proces vydání společného územního a stavebího povolení.