Etapa 11. Soutok se Svratkou

V tomto úseku na řeku navazují z levobřežní strany zahrady rodinných domů a z pravobřežní strany park a částečně průmyslová zástavba. Revitalizace této etapy bude spočívat v drobných úpravách koryta a v úpravě zeleně v okolí řeky. Řešení této etapy má na starosti Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna. Dne 23.10. 2018 bylo vydáno společné územní a stavební povolení pro tuto stavbu.

Úsek podél ulice Jeneweinovy a Komárovského nábřeží je již dnes částečně využíván jako park. Území je dotčeno přípravou projektu protipovodňové ochrany města Brna, který bude při návrhu řešení území zohledněn. Park při soutoku nabízí možnosti klidové zóny poblíž vody a již v současnosti jej protíná fungující cyklostezka podél řeky Svratky včetně lávky přes Starou Ponávku.