Etapa 4.2 Teplárny – hlavní vstup

Tato etapa nenavazuje spojitě na ostatní řešené etapy, avšak byla vybrána pro řešení v součinnosti celkové revitalizace areálu Brněnských Tepláren, a.s. V rámci řešení je počítáno se zřízením pobytových schodů a ploch zeleně v prostoru před hlavním vchodem do areálu tepláren. Řešením této etapy je pověřen Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Tento úsek toku se nachází mezi hlavním vstupem do Tepláren Brno a vjezdem s vrátnicí. Návrh řeší území jako veřejně přístupné nábřeží pro pobyt s přístupem k vodě prostřednictvím širokých stupňů.