Etapa 9.2 Bývalá škrobárna, jižní část

V tomto úseku bude projekt řešen zejména vybudováním cyklostezky v blízkosti řeky, úpravou koryta řeky a úpravou terénu v ploše vedle areálu CTP. Řešením této etapy je pověřen Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Jedná se o nezastavěný prostor v meandru řeky v územním plánu vymezený pro městskou zeleň. Plocha je v současnosti zatížena navezenou zeminou z přilehlé výstavby a náletovou zelení. Jedná se o největší přírodě blízký úsek podél Ponávky.U této etapy se počítá s úpravou koryta řeky včetně vytvoření malého makřadu, dále s propojením území s ulicí Dornych pomocí lávky přes řeku a vytvořením rekreační plochy včetně dětského hřiště či grilovacího místa. Naproti mokřadu by v linii koryta mělo být umístěno vyhlídkové molo a pobytové schody. Realizace etapy je závislá na vyřešení majetkoprávních vztahů mězi statutárním městem Brnem a soukromým subjektem.