Etapa 9.2 Bývalá škrobárna, jižní část

V tomto úseku bude projekt řešen zejména vybudováním cyklostezky v blízkosti řeky, úpravou koryta řeky a úpravou terénu v ploše vedle areálu CTP. Řešením této etapy je pověřen Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Jedná se o nezastavěný prostor v meandru řeky v územním plánu vymezený pro městskou zeleň. Plocha je v současnosti zatížena navezenou zeminou z přilehlé výstavby a náletovou zelení. Jedná se o největší přírodě blízký úsek podél Ponávky. Této etapě se počítá se snížením terénu na a malou vodní plochou v přirozeně tvarované terénní prohlubni. V parkové ploše je navržen malý přírodní amfiteátr obrácený k vodní hladině.