Kontakt

Máte nějaké dotazy, náměty či připomínky? Neváhejte nás kontaktovat...

Kancelář architekta města Brna
Oddělení městské infrastruktury
Zelný trh 331/13


Kontaktní osoby

Ing. Radim Vítek, MSC, Městská infrastruktura - vedoucí
+ 420 770 176 567
vitek.radim@kambrno.czanchor

Projekt "Přírodě blízká protipovodňová opatření“

Ing. Bibiana Janebová, projektová manažerka
+ 420 778 499 717
janebova.bibiana@kambrno.czanchor

Projekt "Adaptační opatření na využití srážkových vod“

Ing. Eva Kostková, projektová manažerka
+ 420 777 485 324
kostkova.eva@kambrno.czanchor

Projekt "Revitalizace Staré Ponávky“

Ing. Tereza Pokorná, referentka ochrany a tvorby zeleně, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí
+420 542 174 089
pokorna.tereza@brno.czanchor

Kontaktní formulář