Memorandum

Spolupráce města Brna a Povodí Moravy, s.p. při přípravě komplexní protipovodňové ochrany byla stvrzena podpisem Memoranda. Jedná se o přípravu protipovodňových opatření na Svratce a Svitavě, které zvýší ochranu města až na úroveň průtoku stoleté vody. Memorandu bylo podepsáno generálním ředitelem Povodí Moravy Janem Hodovským a primátorem města Brna Petrem Vokřálem dne 22. června 2016.

"Od první velké vlny povodní uplynulo již dvacet let. Za tu dobu se postupně upřesňovalo, jaká opatření Brno pomohou ochránit. Jsem proto velice rád, že se nám nyní v přípravě podařilo takto významně pokročit. Vlna prvních pěti konkrétních opatření, na které nyní město Brno připravuje investiční záměr, by měla ochránit 26 tisíc obyvatel města,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Jde především o lokalitu Starého Brna u řeky Svratky a oblast Židenic, Husovic a Zábrdovic u řeky Svitavy,“ doplnil náměstek primátora Martin Ander.

Město Brno a Povodí Moravy v rámci společného postupu vytvořilo pracovní skupinu řídicí a pracovní skupinu odbornou, které slouží jako koordinační orgány. Pracovní skupina projednává harmonogram příprav protipovodňových opatření, konkrétní technické řešení dílčích opatření a jejich případné změny. Zabývá se také způsobem informování a projednávání s veřejností, neziskovými organizacemi a dalšími dotčenými subjekty. Harmonogram příprav a realizace jednotlivých opatření je smluvními stranami odsouhlasen po vyhodnocení jejich efektivity a proveditelnosti.

Text Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany statutárního města Brna.