Memorandum

Spolupráce města Brna a Povodí Moravy, s.p. při přípravě komplexní protipovodňové ochrany byla stvrzena podpisem Memoranda. Jedná se o přípravu protipovodňových opatření na Svratce a Svitavě, které zvýší ochranu města až na úroveň průtoku stoleté vody. Memorandu bylo podepsáno generálním ředitelem Povodí Moravy Janem Hodovským a primátorem města Brna Petrem Vokřálem dne 22. června 2016.

"Od první velké vlny povodní uplynulo již dvacet let. Za tu dobu se postupně upřesňovalo, jaká opatření Brno pomohou ochránit. Jsem proto velice rád, že se nám nyní v přípravě podařilo takto významně pokročit. Vlna prvních pěti konkrétních opatření, na které nyní město Brno připravuje investiční záměr, by měla ochránit 26 tisíc obyvatel města,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Jde především o lokalitu Starého Brna u řeky Svratky a oblast Židenic, Husovic a Zábrdovic u řeky Svitavy,“ doplnil náměstek primátora Martin Ander.

Město Brno a Povodí Moravy v rámci společného postupu vytvořilo pracovní skupinu řídicí a pracovní skupinu odbornou, které slouží jako koordinační orgány. Pracovní skupina projednává harmonogram příprav protipovodňových opatření, konkrétní technické řešení dílčích opatření a jejich případné změny. Zabývá se také způsobem informování a projednávání s veřejností, neziskovými organizacemi a dalšími dotčenými subjekty. Harmonogram příprav a realizace jednotlivých opatření je smluvními stranami odsouhlasen po vyhodnocení jejich efektivity a proveditelnosti.

Text Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany statutárního města Brna.


Aktivity v rámci přípravy protipovodňové ochrany:

06.04.2018 / Prezentace protipovodňové ochrany tajemníkům městských částí
05.04.2018 / Prezentace protipovodňové ochrany vedoucím odborů MMB
28.03.2018 / Jednání Řídícího výbor pro strategické projekty Úseku rozvoje města
21.03.2018 / Prezentace protipovodňové ochrany MČ BRNO-JIH
12.02.2018 / Jednání pracovní skupiny odborné

11.10.2017 / Koordinace postupu a kompetence při vyjadřování se k záměrům v území dotčených protipovodňovou ochranou
01.10.2017 / Vytvoření webového portálu protipovoňové ochrany
13.09.2017 / Jednání pracovní skupiny odborné
01.09.2017 / Koordinace příprav protipovodňové ochrany
22.06.2017 / Prezentace protipovodňové ochrany MČ BRNO-TUŘANY
12.06.2017 / Příprava prezentace protipovodňové ochrany MČ BRNO-TUŘANY
29.03.2017 / Jednání pracovní skupiny řídicí
08.03.2017 / Jednání pracovní skupiny odborné

08.09.2016 / Ustavující jednání pracovní skupiny řídicí
22.06.2016 / Podpis Memoranda