Úsek Nábřeží Svitavy - Zbrojovka a Motorárna

Etapa XXI a XXII


Nábřeží Svitavy v úseku od Maloměřického mostu ul. Dolnopolní a končící  jezem Radlas
Městská část: Brno-Židenice, Brno-Sever, Maloměřice a Obřany
Katastrální území: Husovice, Zábrdovice, Maloměřice, Židenice
Vodní tok: Svitava ř.km 6,536 - 8,671

Jak to bude vypadat...

  • V úsecích, kde to umožňuje zástavba, bude snížený břeh se zatravněnými povodňovými parky 
  • V místech stísněných stávající zástavbou jsou navrženy železobetonové zdi doplněné mobilním hrazením
  • Součástí bude rekonstrukce tří jezů, které budou doplněny rybími přechody a vodáckými propustěmi (investorem jezů bude Povodí Moravy, s.p.)
  • Předmětem navrhovaných opatření není zkapacitnění silničních mostů

Projektová příprava...

Kdy bude hotovo...

2017-2018 Územní studie, Změna územního plánu
2019 Výběr zpracovatele projektové dokumentace
2020-2021 Územní řízení a stavební povolení
2022-2024 Realizace

Kolik to bude stát...

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 332 mil Kč.
Významnou část nákladů pokryje dotace.