Poldr Chrlice

Etapa XXVI

Městská část: Brno-Chrlice
Katastrální území: Chrlice
Soutok Ivanovického a Tuřanského potoka

Proč je poldr potřeba...

  • ochrání západní část městské části Chrlice proti povodňovým průtokům Svitavy a Svratky
  • umožní občanskou výstavbu na doposud blokovaných pozemcích ležících v záplavovém území
  • díky svým přírodním podmínkám umožní příznivě upravovat část povodňových průtoků
  • hlavní hráz s bezpečnostním přelivem a stavidlem umožní řídit a ovládat objem vody a tím regulovat povodňovou špičku směřující pod Brno

Jak to bude vypadat...

  • hlavní hráz poldru pod soutokem Ivanovického a Tuřanského bude ve stopě stávající hlavní příjezdové komunikace, která bude v nejvyšším místě max. 2,6 m nad stávající stav v délce 552 m
  • v místě křížení hráze s Ivanovickým potokem bude vybudován železobetonový výpustní objekt se stavidlem a bezpečnostní přeliv
  • za zahradami ulice Zámecká bude vybudována zemní hráz v délce 773 m
  • podél ulice Davídkova na návodní straně povede železobetonová zeď v délce 805 m
  • součástí navrženého poldru je vytvoření přírodě blízkých opatření, uvnitř poldru se vytvoří nové vodní plochy, provede se výsadba solitérních dřevin, v ploše se rozmístí hřiště a další plochy pro volnočasové aktivity

Projektová příprava...