Úsek Sokolova-Vomáčkova

Etapa XXX


Nábřeží Svratky vod lávky u sportovního areálu Komárov nad ul. Sokolova po soutok s Leskavou
Městská část: Brno-Jih
Katastrální území: Dolní Heršpice, Horní Heršpice
Staničení: Svratka, ř.km 33,400 - 35,100

Jak to bude vypadat?

Vybudují se protipovodňová opatření formou snížení pravého i levého břehu do podoby průtočných berem. Na snížené bermy bude přesunuta síť cyklostezek a doplněna cyklostezka nová. K výraznému zlepšení průtočného profilu přispěje rozšíření mostního profilu ulice Sokolova, kde bude možné provést po obou březích cyklostezku pod mostem. Vytěžená zemina bude využita na stavbu protipovodňových hrází a navýšení terénu. Součástí bude i rozvolnění toku s tůněmi.

Výběr z projektové dokumentace: ke stažení

Kdy bude hotovo?

2018 - zpracování studie "Návrh realizace etapy protipovodňových opatření města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova"
2019-2020 výkupy pozemků, územní řízení
2020-2021 stavební povolení
2022-2024 realizace

Kolik to bude stát?

Přípravná fáze: 124 mil. Kč
Realizační fáze: 381 mil. Kč