Úsek Sokolova-Vomáčkova

Etapa XXX


Nábřeží Svratky od lávky u sportovního areálu Komárov nad ul. Sokolova po soutok s Leskavou
Městská část: Brno-Jih
Katastrální území: Dolní Heršpice, Horní Heršpice
Staničení: Svratka, ř.km 33,400 - 35,100

Jak to bude vypadat...

 • Vybudují se protipovodňová opatření formou snížení pravého i levého břehu do podoby průtočných berem
 • Na snížené bermy bude přesunuta síť cyklostezek a doplněna cyklostezka nová
 • K výraznému zlepšení průtočného profilu přispěje rozšíření mostního profilu ulice Sokolova, kde bude možné provést po obou březích cyklostezku pod mostem.
 • Vytěžená zemina bude využita na stavbu protipovodňových hrází a navýšení terénu.
 • Součástí bude i rozvolnění toku s tůněmi.
 • Kompenzační opatření v podobě revitalizace břehu s vytvořením vodního prvku nad ulicií Sokolova v realizaci soukromého investora. Stavba bude dokončena v průběhu roku 2020.
 • Studie návrhu realizace PPO v lokalitě Sokolova-Vomáčkova

Kdy bude hotovo...

 • 2018 zpracování studie
 • 2019-2022 výkupy pozemků
 • 2019-2020 realizace kompenzačního opatření soukromým investorem
 • 2020-2022 výběr zhotovitele projektové dokumentace, povolovací proces
 • 2023-2025 realizace

Kolik to bude stát...

 • Přípravná fáze: 150 mil. Kč
 • Realizační fáze: 400 mil. Kč