Aktuality

Přehled aktuálních informací

Zvýšení dotace o 100 mil. Kč

Díky vyjednávání s Ministerstvem životního prostředí a Pražskou metropolitní oblastí získala Brněnská metropolitní oblast o 100 mil. Kč víc na protipovodňová opatření

Veřejné setkání nad projektem POLDR CHRLICE

V červnu proběhlo veřejné setkání s občany městské části Brno-Chrlice nad projektem protipovodňové ochrany města Brna, jehož součástí je i výstavba suchého poldru na území městské části.