Holásecká jezera: odtěžení sedimentu z proběhne u devíti jezer

Oproti původní variantě došlo ke změně rozsahu odbahnění jezer

Dne 6. 3. 2019 bylo Řídícím výborem pro strategické projekty v gesci 1. náměstka primátorky města Brna přijato usnesení, které rozhodlo o odtěžení sedimentu ze všech jezer s vyjimkou jezera Kašpárkova. Původně se počítalo s odtěžením sedimentu pouze z pěti jezer. Podnět ke změně projektu podala městská část Brno - Tuřany.