Jak postupuje návrh revitalizace nábřeží Svratky

Aktuálně dopracovává projektový tým návrh protipovodňové ochrany a revitalizace Svratky v etapě VII a VIII - ulice Pořící, na jehož základě bude zahájeno zpracování dokumentace pro územní řízení.

Návrh byl předložen k připomínkování s termínem pro odevzdání dokumentace do 23.5.2018.

Návrh dokumentace:
- technická zpráva - A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
- 
situační výkresy - B1, B2, B3
Vizualizace:


Další informace k projektu zde