Konference ODBORNĚ O BRNĚ II

Jak rozvíjet Brno v okolí řek? 18. října 2017 proběhla konference, jejímž hlavním tématem byla Protipovodňová opatření a bytová výstavba.

Necelá pětina rozvojových ploch města (zhruba 72,5 hektarů) se aktuálně nachází v záplavových zónách. Jejich využitelnost tedy závisí na legislativních omezeních a postupné výstavbě protipovodňových opatření. Město Brno má zájem tyto problémy řešit, proto uspořádalo další ze série konferencí Odborně o Brně, tentokrát s názvem Protipovodňová opatření a bytová výstavba. Akce se konala v Kongresovém centru brněnského výstaviště a byla zajišťována ve spolupráci s Asociací brněnských architektů a stavitelů ABRAST.

Brno leží na soutoku dvou řek a život u řeky přirozeně čas od času ovlivňuje také velká voda. Zóny aktivního rozlivu brněnských řek jsou v současnosti vnímány jako jedna z vážných překážek rozvoje bydlení. Cílem konference je proto propojit informace města o přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a poznatky pracovníků státní správy, kteří o podmínkách povolování staveb rozhodují, se zástupci investorů, kteří projekty výstavby bydlení připravují. Jednání se tedy zúčastní zástupci brněnského magistrátu, krajského úřadu i Povodí Moravy, s. p., dále pak odborná veřejnost se zaměřením na projekční činnost, zástupci stavebních firem a investorů ve výstavbě a také zástupci samosprávy města a městských částí.

První přednáškový blok se zabýval legislativním rámcem povolování staveb pro bydlení v blízkosti řek, druhý představil aktuální záměry města na revitalizaci brněnských nábřeží spojené s výstavbou protipovodňové ochrany okolního území. 

„Revitalizace nábřeží a výstavba bydlení v kontaktu s řekou je v Brně jedním z nejvýraznějších témat rozvoje města. Aktuálně připravujeme jak komplexní revitalizaci nábřeží Svratky v centru města, tak další projekty na Svitavě v Zábrdovicích nebo na Staré Ponávce v Komárově. Konkrétní plány protipovodňových opatření nyní vznikají také pro rozsáhlé území na jih od centra města,“ dodal náměstek primátora pro rozvoj města Martin Ander. 

Zdroj: Tiskové středisko MMB, www.brno.cz

Příspěvky přednášejících:

 • Ing. Marek Vinter, MBA / ABRAST
 • Problematika přípravy bytové výstavby v záplavových územích z pohledu stavitelů
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Iva Jelínková / Povodí Moravy. s.p.
 • Plánování v oblasti vod
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Michal Cibulka / Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
 • Stanovení záplavových území a vymezování aktivních zón
 • příspěvek.pdf
 • JUDr. Marta Kolková / Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodáství a zemědělství
 • Vodoprávní úřad v procesu povolování staveb
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Tomáš Roth / AQUATIS, a.s.
 • Projektování a protipovodňová opatření
 • příspěvek.pdf
 • Ing. David Veselý / Povodí Moravy, s.p.
 • Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků z pohledu správce toku
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Bibiana Janebová, Ing. Eva Kostková / Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodáství a zemědělství
 • Strategický projekt Voda v Brně
 • příspěvek.pdfFotografie z konference pořídila Kancelář architekta města Brna, které tímto děkujeme za pomoc při organizaci konference.