Seminář 25. 4. 2018 Protipovodňová ochrana města Brna

Jménem pana náměstka primátora pro oblast rozvoje města, pana Mgr. Martina Andera, PhD. Vás srdečně zveme k účasti na semináři, který se uskuteční na Brněnském výstavišti.

Název semináře: Protipovodňová ochrana města Brna
Datum konání: středa 25. 4. 2018, 10 - 13 hod.

Místo konání: Brněnské výstaviště, sál P4, c-d
Seminář je pořádán jako doprovodný program při stavebním veletrhu, který se na Brněnském výstavišti koná ve dnech 25. – 28. 4. 2018.

REGISTRACE: 

Účast na semináři je bezplatná, po registraci Vám bude e-mailem zaslán voucher (pdf), který si vytiskněte. PDF s nárokem na vstup zdarma pak použijte na turniketech ke vstupu na veletrh.
Postup pro registraci:
 • jděte na stránky www.ibf.cz
 • klikněte na banner "VSTUPENKY & REGISTRACE"
 • vyberte STAVEBNÍ VELETRHY BRNO
 • zadejte registrační kód PPO2018
 • vyplňte zobrazený formulář a odešlete


PROGRAM:

9:30
Prezence

10:00
Zahájení: Mgr. Martin Ander, Ph.D., Náměstek primátora pro oblast rozvoje města

Facilitace: Mgr. Martin Nawrath

Přednášky:
 • Projekt Voda v Brně
  Ing. Janebová, Ing. Kostková, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
 • Přírodě blízká protipovodňová opatření
  Ing. David Veselý – Povodí Moravy, s.p.
 • Technické možnosti realizace protipovodňových opatření v Brně
  Ing. Tomáš Roth, Aquatis a.s.
 • Záplavové území a povodňové ohrožení ve městě Brně
  Ing. Iva Jelínková - Povodí Moravy, s.p.
 • Území města Brna ohrožená povodněmi
  Ing. Michal Cibulka – Krajský úřad JMK

Organizátor: MMB, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Ing, Janebová, Ing. Kostková