V Horních Heršpicích byla zahájena výstavba části protipovodňových opatření soukromým investorem

Poblíž mostu Sokolova momentálně probíhají práce na části etapy „XXX. Sokolova – Vomáčkova“

Jedná se o část etapy realizovanou soukromým investorem v důsledku jiných stavebních prací v okolí. Stavba by měla být dokončena v průběhu roku 2020.

Realizace navazující části etapy „Sokolova – Vomáčkova“ se předpokládá dle harmonogramu viz info o projektu. V současné době probíhají práce na výkupu pozemků na pravém břehu ve směru na Olympii.