Veřejné setkání nad projektem Revitalizace nábřeží Svratky - v lokalitě Bakalova nábřeží

Setkání proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 17 hodin v přízemí Brněnských komunikací, a.s., Renneská 1a, Brno

Statutární město Brno uspořádalo již druhé veřejné setkání setkání s občany nad projektem Revitalizace nábřeží Svratky - protipovodňová opatření přírodě blízká v lokalitě Bakalova nábřeží. Projektanti představili návrh, poté byl dán prostor pro připomínky a diskusi.

Setkání proběhlo za účasti Mgr. Petr Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna.

Program setkání:
1. Krátké představení projektu (zástupce Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství)
2. Návrh řešení lokality Bakalova nábřeží (tým zpracovatelů)
3. Diskuse

Informace k projektu - zde

Upravený návrh řešení lokality Bakalova nábřeží vychází z diskuse a podnětů občanů, které proběhly v rámci setkání 1. října 2018: