Aktuality

Přehled aktuálních informací

Veřejné setkání nad projektem POLDR CHRLICE

V červnu proběhlo veřejné setkání s občany městské části Brno-Chrlice nad projektem protipovodňové ochrany města Brna, jehož součástí je i výstavba suchého poldru na území městské části.

Jak postupuje návrh revitalizace nábřeží Svratky

Aktuálně dopracovává projektový tým návrh protipovodňové ochrany a revitalizace Svratky v etapě VII a VIII - ulice Pořící, na jehož základě bude zahájeno zpracování dokumentace pro územní řízení.