Jak přesadit vzrostlý strom? Na nábřeží Svratky přijel Velký John