O projektu voda v Brně

Protipovodňová ochrana města je klíčové téma pro stávající zástavbu i výstavbu v rozvojových lokalitách. Cílem navíc není pouze ochrana města před velkou vodou, ale také využití potenciálu řek i nábřeží a zkvalitnění zdejšího životního prostředí.

Nejdůležitějším projektem nejblíž svému dokončení je oživení řeky Svratky v úseku od Riviéry k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici. V letošním roce začaly na nábřeží přípravné práce. Rozšíření přirozeného koryta řeky totiž vyžaduje úpravu břehů a kácení části stromů a náletových dřevin. Zachovány zůstaly vytipované starší doupné stromy. Sedm vzrostlých stromů u ulice Holandské bylo pomocí šetrné technologie stroje Big John přesazeno na Černovickou terasu. Počítá se s náhradní výsadbou vhodných dřevin v celé délce nábřeží. Do konce roku 2023 bude vysazeno celkem 1 772 nových stromů.

Plánovaná proměna zasáhne i další úseky brněnských toků. Protipovodňová opatření nové čtvrti Trnitá se stanou důležitým městotvorným prvkem a jejich součástí bude také povodňový park na pravém břehu řeky Svratky. Dalšími připravovanými úseky jsou pak protipovodňová opatření na Svitavě u Nové Zbrojovky nebo na nábřeží Svratky od lávky u ulice Sokolova po soutok s Leskavou.

Voda v Brně - schema

Projekty

Aktuality

Proměna nábřeží na Poříčí se blíží. Brno má zhotovitele protipovodňových opatření pro VII. a VIII. etapu

10. 11. 2021

Kolonáda podél Poříčí, přes pět kilometrů pěších cest a přibližně tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky, ale především nové zemní hráze, opravené nábřežní zdi a rozvolnění koryta řeky. To by mělo být výsledkem protipovodňových opatření v etapách VII a VIII. Zhotovitelem se stalo sdružení společností s názvem PPO nábřeží Svratky – Brno.

Nenecháme město na suchu. Brno řeší, jak bojovat s klimatickými změnami

21. 10. 2021

Jak adaptovat Brno na měnící se klimatické podmínky? Co ho nejlépe ochrání před záplavami, dlouhotrvajícími suchy a následnými ekonomickými a ekologickými dopady? A jaká řešení nabízí modrozelená infrastruktura? Nejen těmto otázkám se v úterý 19. října 2021 věnovala konference na brněnské hvězdárně. Jejími organizátory byla Kancelář architekta města Brna a za město Brno Odbor životního prostředí.

Nenech Brno na suchu – konference o modrozelené infrastruktuře

22. 9. 2021

Dopady urbanizace a klimatických změn na obyvatelnost našich měst jsou stále patrnější a právě z tohoto důvodu je nutné otevřít diskusi na téma možných řešení. Přesně k tomuto účelu bude sloužit konference „Nenech Brno na suchu“, která se uskuteční už 19. října 2021 na Brněnské hvězdárně.