Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Co vše bude součástí plánované proměny? Kromě návrhu potřebné protipovodňové ochrany jde také o architektonicko-krajinářské řešení souvisejících veřejných prostranství, včetně stezek pro pěší a cyklisty. Cílem projektu je navrhnout takové nábřeží, které bude plnit nejen funkce vodohospodářské a ekologické, ale i rekreační a pobytové.

Jde přitom o složité území, v jehož blízkosti se nachází množství přestavbových lokalit a s tím spojených záměrů. To vše je třeba zkoordinovat. Díky tomu se ale můžete těšit třeba na parkově upravené plochy a zpřístupnění levého břehu Svitavy, které bude součástí zhruba půlkilometrového úseku budovaného ve spolupráci s Novou Zbrojovkou na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je „Sdružení – PPO – BRNO“ složené ze společností Dopravoprojekt Brno a.s. a HG partner s.r.o.

Projektovaný úsek souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření na významném vodním toku Svitava se skládá z etap XXI a XXII.

Další články

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).