Připomínka Světového dne vody na stavbě protipovodňových opatření

28. 4. 2023

Světový den vody je už 31 let pravidelně připomínán 22. března. Hlavním cílem je od doby prohlášení pořádání různorodých akcí k podnícení zájmů institucí i veřejnosti o rozvoj a ochranu vodních zdrojů. Letos celosvětově s heslem „Urychlení změn“.

Součástí brněnského programu pro odbornou veřejnost tak byla i přednáška s následnou exkurzí vedenou kolegy z Kanceláře architekta města Brna. Směřovala na břehy Svratky do míst výstavby protipovodňových opatření. Podívejte se na probíhající proměny Poříčí, které mají být hotové příští rok. Řeka dostane více prostoru a Brňané zase místo u vody, kam mohou vyrazit na procházky, za sportem i odpočinkem.

Další články

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).