Protipovodňová opatření na hlavních brněnských tocích

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce, Svitavě a Leskavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece.

Snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas.

Projděte si všechny etapy protipovodňových opatření včetně dalších informací o projektu.