Studie Přírodě blízká POP

Název: Studie Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel: AQUATIS a.s. 
Datum: září 2015

A TEXTOVÁ ČÁST:
A Průvodní zpráva

B VÝKRESOVÁ ČÁST:
B1 Přehledná situace – Klad listů
B2 Přehledná situace – Etapizace
B3 Přehledná situace – Objekty
B4 Situace rozlivů

C GEODETICKE PODKLADY (na vyžádání)

D1 OPATŘENÍ NA VODNÍM TOKU SVRATKA:
D1.1 Svratka – souhrnná technická zpráva
D1.1.1 Svratka – technická zpráva stavebních objektů
D1.2.1 Svratka – katastr 1
D1.2.2 Svratka – katastr 2
D1.2.3 Svratka – katastr 3
D1.2.4 Svratka – katastr 4
D1.2.5 Svratka – katastr 5
D1.2.6 Svratka – katastr 6
D1.2.7 Svratka – katastr 7

D1.2.8 Svratka – katastr 8
D1.2.9 Svratka – katastr 9
D1.2.10 Svratka – katastr 10
D1.2.11 Svratka – katastr 11
D1.2.12 Svratka – katastr 12
D1.2.13 Svratka – katastr 13
D1.2.14 Svratka – katastr 14
D1.3.1 Svratka – orto 1
D1.3.2 Svratka – orto 2
D1.3.3 Svratka – orto 3
D1.3.4 Svratka – orto 4
D1.3.5 Svratka – orto 5
D1.3.6 Svratka – orto 6
D1.3.7 Svratka – orto 7
D1.3.8 Svratka – orto 8
D1.3.9 Svratka – orto 9
D1.3.10 Svratka – orto 10
D1.3.11 Svratka – orto 11
D1.3.12 Svratka – orto 12
D1.3.13 Svratka – orto 13
D1.3.14 Svratka – orto 14
D1.4.1 Svratka – podelne 1
D1.4.2 Svratka – podelne 2
D1.4.3 Svratka – podelne 3
D1.4.4 Svratka – podelne 4
D1.4.5 Svratka – podelne 5
D1.4.6 Svratka – podelne 6
D1.4.7 Svratka – podelne 7
D1.4.8 Svratka – podelne 8
D1.4.9 Svratka – podelne 9
D1.5.1 Svratka – pricne A1
D1.5.2 Svratka – pricne A2-A4
D1.5.3 Svratka – pricne B1-B2
D1.5.4 Svratka – pricne B3-B6
D1.5.5 Svratka – pricne C1-C2-C3
D1.5.6 Svratka – pricne D1-D2
D1.5.7 Svratka – pricne D3-D4
D1.5.8 Svratka – pricne E1-E2-E3
D1.5.9 Svratka – pricne E4-E5
D1.6.1.1 Svratka – JEZ Komin – TZ
D1.6.1.2 Svratka – JEZ Komin – situace
D1.6.1.3 Svratka – JEZ Komin – rezy
D1.6.1.4 Svratka – JEZ Komin
D1.6.1.5 Svratka – JEZ Komin
D1.6.1.6 Svratka – JEZ Komin
D1.6.1.7 Svratka – JEZ Komin
D1.6.1.8 Svratka – JEZ Komin
D1.6.1.9 Svratka – JEZ Komin

D2 OPATŘENÍ NA VODNÍM TOKU SVITAVA:
D2.1 Svitava – souhrnná technická zpráva
D2.1.1 Svitava – technická zpráva stavebních objektů
D2.2.1 Svitava – katastr 20
D2.2.2 Svitava – katastr 21
D2.2.3 Svitava – katastr 22
D2.2.4 Svitava – katastr 23
D2.2.5 Svitava – katastr 24
D2.2.6 Svitava – katastr 25
D2.2.7 Svitava – katastr 26
D2.3.1 Svitava – orto 20
D2.3.2 Svitava – orto 21
D2.3.3 Svitava – orto 22
D2.3.4 Svitava – orto 23
D2.3.5 Svitava – orto 24
D2.3.6 Svitava – orto 25
D2.3.7 Svitava – orto 26
D2.4.1 Svitava – podelne 1
D2.4.2 Svitava – podelne 2
D2.4.3 Svitava – podelne 3
D2.4.4 Svitava – podelne 4
D2.4.5 Svitava – podelne 5
D2.4.6 Svitava – podelne 6
D2.4.7 Ivanovicky
D2.5.1 Svitava – pricne S1-S2-S3
D2.5.2 Svitava – pricne S4-S5-S6
D2.5.3 Svitava – pricne S7-S8
D2.5.4 Svitava – pricne J1-J2
D2.5.5 Svitava – pricne J3-J4
D2.6.1.1 Svitava – JEZ Obrany – TZ
D2.6.1.2 Svitava – JEZ Obrany – situace
D2.6.1.3 Svitava – JEZ Obrany – rezy
D2.6.1.4 Svitava – JEZ Obrany
D2.6.1.5 Svitava – JEZ Obrany
D2.6.1.6 Svitava – JEZ Obrany
D2.6.1.7 Svitava – JEZ Obrany
D2.6.1.8 Svitava – JEZ Obrany
D2.6.2.1 Svitava – JEZ Cacovice – TZ
D2.6.2.2.1 Svitava – JEZ Cacovice – klapka situace
D2.6.2.2.2 Svitava – JEZ Cacovice – vak situace
D2.6.2.3.1 Svitava – JEZ Cacovice – klapka rezy
D2.6.2.3.2 Svitava – JEZ Cacovice – vak rezy
D2.6.2.4 Svitava – JEZ Cacovice
D2.6.2.5 Svitava – JEZ Cacovice
D2.6.2.6 Svitava – JEZ Cacovice
D2.6.2.7 Svitava – JEZ Cacovice

D3 OPATŘENÍ NA VODNÍM TOKU LESKAVA
D.3.1. Leskava – souhrnná technická zpráva
D.3.1.1 Leskava – technická zpráva
D.3.2 Leskava – katastr 30
D.3.3 Leskava – orto 30
D.3.4 Leskava – podelne
D.3.5 Leskava – pricne

E NÁVR PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ
E.1 Technicka zprava
E.2.1 Situace Kninicky
E.2.2 Situace Komin
E.2.3 Situace Zablouky
E.2.4 Situace Sokolova
E.2.5 Situace Zbrojovka
E.3.1 Rez Kninicky
E.3.2 Rez Komin
E.3.3 Rez Zablouky
E.3.4 Rez Sokolova
E.3.5 Rez Zbrojovka
E.4 Katalog
E.5.1 HMF navrh – technicka zprava
E.5.2.1 HMF navrh mapa
E.5.2.2 HMV navrh podelny profil

F MAJETKOPRÁVNÍ ELABORÁT:
F.2 Idenfikace vlastniku – TIT
F.2.1.1 Identifikace Svratka
F.2.1.2 Identifikace Svratka
F.2.1.3 Identifikace Svratka
F.2.1.4 Identifikace Svratka
F.2.1.5 Identifikace Svratka
F.2.1.6 Identifikace Svratka
F.2.1.7 Identifikace Svratka
F.2.1.8 Identifikace Svratka
F.2.1.9 Identifikace Svratka
F.2.1.10 Identifikace Svratka
F.2.1.11 Identifikace Svratka
F.2.1.12 Identifikace Svratka
F.2.1.13 Identifikace Svratka
F.2.1.14 Identifikace Svratka
F.2.2.1 Identifikace Svitava
F.2.2.2 Identifikace Svitava
F.2.2.3 Identifikace Svitava
F.2.2.4 Identifikace Svitava
F.2.2.5 Identifikace Svitava
F.2.2.6 Identifikace Svitava
F.2.2.7 Identifikace Svitava
F.2.3 Identifikace Leskava

G VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ:
G.1 Vyhodnoceni

H ZADÁNÍ PRO DUR
H.1 Zadani

I PROPOČET REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ:
I.1 Naklady

K HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY:
K.1 Leskava
K.2 Ustaleny model 2D soutok
K.3 Neustaleny model 2D
K.4 Obrany

L ZADÁNÍ PRO ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ:
L.1 Zadani