Studie Revitalizace Staré Ponávky

Komplexní revitalizační studie

Autoři studie:
1. Černopolní, s.r.o. – urbanismus
Atelier Fontes, s.r.o. – vodní hospodářství
Ing. Eva Wagnerová – vegetace
Silniční projekt, spol. s.r.o. – doprava
Datum:
červen 2010

Návrh

Textová část
Komplexní výkres
Legenda
Výkres 3A1
Výkres 3B1
Výkes 3C1
Výkres 3D1
Výkres 3E1
Výkres 3F1
Výkres 3G1
Výkres 3H1
Etapizace
Cyklistická doprava
Vodní hospodářství
Podélný řez
Příčné řezy

Průzkumy a rozbory

Širší vztahy – Brno
Širší vztahy
Historický vývoj toku
Funkční využití
Hodnocení prostředí
Protipovodňová ochrana
Technická infrastruktura
Doprava
Prostupnost a cíle
Rozbor vegetace
Chráněné přírodní prvky
Bilogický průzkum
Vlastnické vztahy
Záměry v území
Problémový výkres
Fotodokumentace
Průzkumy a rozbory – textová část

Dokumentace pro územní řízení Komárov – Lokalita nad sídlištěm

Autor:
Ateliér zahradní a krajinné architektury Sendler a Babka

Koordinační situace
Vizualizace 1.
Vizualizace 2.

Dokumentace pro územní řízení – Lokalita bývalých škrobáren

Autor:
Eva Wagneová

Koordinační situace
Vegetační úpravy
Vizualizace 1.
Vizualizace 2.
Vizualizace 3.

Dokumentace pro územní řízení – Lokalita Teplárny Brno

Autor:
1. Černopolní, s.r.o.

Urbanistické řešení
Sadové úpravy
Příčné řezy
Vizualizace 1.
Vizualizace 2.
Vizualizace 3.
Vizualizace 4.
Vizualizace 5.

Dokumentace pro územní řízení a stavební povlení – Etapa 11 – Soutok se Svratkou

Autor:
GEOtest, a.s.

A Průvodní zpráva
A.1 Seznam příloh
B Souhrnná technická zpráva
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2.1 Celkový situační výkres SO01 Ponávka
C.2.2 Celkový situační výkres SO02 Cyklostezka
C.3.1 Koordinační situační výkres SO01 Ponávka
C.3.2 Koordinační situační výkres SO02
C.4 Katastrální situační výkres
D.1.1 Technická zpráva
D.1.2 PO Ponávka
D.1.3.1 PF 1 – 6 Ponávka
D.1.3.2 PF 7 – 9 Ponávka
D.1.4 Vzorový příčný řez – záhozová patka
D.1.5 Kamenný výstužný pas
D.2.1 Technická zpráva
D.2.2 PO cyklostezka
D.2.3 PF cyklostezka
D.2.4 Vzorový příčný řez – cyklostezka
E.7 Plán BOZPE.
E.8 Havarijní plán

Dokumentace pro provádění stavby – etapa 10.1 a 10.2

Autor:
Atelier Fontes, s.r.o.

Průvodní zpráva
Průvodní zpráva – krycí list
Technická zpráva
Technická zpráva – krycí list
Přehledná mapa
Přehledná situace
Situace
Koordinační situace
Situace dotčení parcel

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení – etapa 10.3 – Rybářská stezka – Hodonínská

Autor:
GEOtest, a.s.

A Průvodní zpráva
A.1 Seznam příloh
B Souhrnná technická zpráva
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2.1 Celkový situační výkres Ponávka
C.2.2 Celkový situační výkres chodník
C.3.1 Koordinační situační výkres Ponávka
C.3.2 Koordinační situační výkres chodník
C.4 Katastrální situační výkres
D.1.1 Technická zpráva Ponávka
D.1.2 PO Ponávka
D.1.3 PF 1 – 6 Ponávka
D.1.4 Vzorový příčný řez – záhozová patka
D.1.5 Kamenný výstužný pas
D.1.6 Kamenný obklad oběrné zdi
D.1.7 Římsa opěrné zdi – výkres výztuže
D.2.1 Technická zpráva
D.2.2 PO chodník
D.2.3 Podélný řez lávkou
D.2.4 PF 1 – 5 chodníkem
D.2.5 Příčný řez lávkou
D.2.6 Vzorový příčný řez – chodník
E.5 Plán BOZP
E.6 Havarijní plán
E.7 Fotodokumentace