Adaptační opatření

Rozsah řešených území

Bohunice

Kohoutovice

Komín

Nový Lískovec

Lesná