Návrh Studie Sokolova-Vomáčkova

Předmětem řešeného území je posouzení návrhu záměru realizace protipovodňových opatření města Brna na vodním toku Svratka v lokalitě Sokolova-Vomáčkova na území městské části Brno-Jih, na katastrálním území Horní Heršpice a Dolní Heršpice. Konkrétně se jedná o úsek řeky Svratky od zaústění říčky Leskavy v ř.km 33,400 až po novou lávku u sportovního areálu Brno-Komárov v ř.km 35,100.

Zpracovatel: AQUATIS, a.s.
Datum zpracování:  listopad 2017

A_SOKOL_VOM_PZ_TZ
B.1.1_PREHLEDKA
B.1.2_SIRSI_VZTAHY_4A4
B.2.1_KOOR_1
B.2.2_KOOR_2
B.3.1_ORTO_1
B.3.2_ORTO_2
B.4.1_VLASTNICI_1
B.4.2_VLASTNICI_2
C.1_PODELNAK
C.2.1_PF_1-2_4A4
C.2.2_PF_3-4_6A4
C.2.3_PF_5-6_5A4
C.2.4_PF_7-8_8A4
C.2.5_PF_9-10_7A4
C.2.6_PF_1-2_4A4
C.2.7_PF_3a-4a-5a_4A4
C.2.8_PF_SOKOLOVA
C.3.1_CYKLO_PB_1
C.3.2_CYKLO_PB_2
C.3.3_CYKLO-LB
D_SOKOL_VOM_ROZPOCET
E_SOKOL_VOM_HYDROTECHF_SOKOL_VOM_Doklady