Veřejné setkání nad projektem POLDR CHRLICE

V červnu proběhlo veřejné setkání s občany městské části Brno-Chrlice nad projektem protipovodňové ochrany města Brna, jehož součástí je i výstavba suchého poldru na území městské části.

Setkání se uskutečnilo 11. června 2018 v odpoledních hodinách ve společenském sále Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením Brno-Chrlice. Jednání zahájili náměstek primátora pan Mgr. Martin Ander a ředitel pro správu povodí Povodí Moravy, s.p. pan Dr. Ing. Antonín Tůma. Se samotným projektem protipovodňové ochrany seznámil přítomné občany zástupce zpracovatele studie protiovodňové ochrany pan Ing. Tomáš Roth ze společnosti AQUATIS, a.s.

Po představení projektu následovala diskuse. Padlo spouta dotazů a připomínek, na které reagovali přítomní zástupci města Brna a Povodí Moravy, s.p.Veškeré informace k výstavbě poldru najdete v sekci Projekty/Protipovodňová opatření/Poldr Chrlice.

Pomozte nám dotvořit návrh volnočasové zóny uvnitř poldru.
Zapojit se můžete zasláním svých návrhů na e-mailovou adresu janebova.bibiana@brno.cz

Možné využití, který vychází ze studie "Optimalizace řešení Poldru Chrlice", navrhuje vytvoření vodní plochy, sportovišť a relaxačních zón.