Priorita: Na začátku ledna byla zahájena dlouho očekávaná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce

9. 2. 2022

Proměna nábřeží Svratky se stala hlavním tématem únorového vydání časopisu Priorita. Na více než tříkilometrovém úseku vznikne velký soubor protipovodňových opatření, který kromě ochrany před velkou vodou upraví i prostor kolem řeky tak, aby vznikla krásná rekreační a volnočasová zóna.

Na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Předpokládaný termín dokončení protipovodňových opatření je říjen příštího roku. Projekt je financován z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Další články

Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

28. 6. 2022

V povodích Ivanovického a Tuřanského potoka, které se nacházejí v městských částech Brno-Chrlice a Brno-Tuřany, je v současné době v důsledku nedostatečné kapacity těchto vodních toků významně omezen stavební rozvoj území. Na nevyhovující stav dlouhodobě poukazují zástupci dotčených městských částí, obyvatelé a stavebníci. Tato situace se dotýká jak plánovaných akcí ze strany města, tak na výstavbu v rozvojových plochách, jejichž další rozvoj je nekapacitními toky výrazně limitován.