Proměna nábřeží na Poříčí se blíží. Brno má zhotovitele protipovodňových opatření pro VII. a VIII. etapu

10. 11. 2021

Kolonáda podél Poříčí, přes pět kilometrů pěších cest a přibližně tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky, ale především nové zemní hráze, opravené nábřežní zdi a rozvolnění koryta řeky. To by mělo být výsledkem protipovodňových opatření v etapách VII a VIII. Zhotovitelem se stalo sdružení společností s názvem PPO nábřeží Svratky – Brno.

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Brna je jedním ze strategických projektů. Jedná se o první etapu komplexního projektu protipovodňové ochrany města. Jen díky ní se můžeme dále rozvíjet. Opatření v etapě VII a VIII ochrání osoby a jejich majetek před povodněmi, přímo se týkají téměř šesti tisíc lidí. Cílem je revitalizace toku v délce přes tři kilometry a zatraktivnění jeho okolí. Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu z mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem uznávaného brněnského architekta Ivana Rullera. Řeka se díky tomu zpřístupní a její nábřeží budou moci lidé využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Agendu má od října minulého roku na starosti Kancelář architekta města Brna.

Rada města Brna dnes potvrdila výběr zhotovitele protipovodňových opatření, která budou realizována na řece Svratce v úseku od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. Vybráno bylo sdružení společností OHLA ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., s názvem PPO nábřeží Svratky – Brno. To předložilo nejvýhodnější nabídku s cenou 1 258 500 000 korun bez DPH.

Jedná se o první zásadní etapu, která promění nábřeží Svratky, a to přímo v centru města. Protipovodňová opatření se budou týkat levého i pravého břehu řeky. Součástí zakázky je kromě úpravy koryta a výstavby hrází i vybudování cyklostezek, pěšin nebo kolonády, výsadba dřevin a zajištění protipovodňové ochrany kanalizace a přeložek inženýrských sítí. Do projektu jsme také přidali zásadní záležitost – rekonstrukci kmenové stoky A a vodovodu. Dotčené území se po realizaci projektu uvolní pro další rozvoj, protože současná zástavba a plochy v blízkosti Svratky jsou nyní výrazně limitovány její záplavovou zónou.

Financování bude zajištěno díky dotaci z evropských fondů ve výši až 922 milionů korun. Zbylou částku zaplatí město Brno. Předpoklad začátku prací je v první čtvrtině příštího roku, jejich dokončení v závěru roku 2023.

Další články

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).