Veřejné setkání nad projektem POLDR CHRLICE

5. 6. 2018

V červnu proběhlo veřejné setkání s občany městské části Brno-Chrlice nad projektem protipovodňové ochrany města Brna…

Setkání se uskutečnilo 11. června 2018 v odpoledních hodinách ve společenském sále Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením Brno-Chrlice. Jednání zahájili náměstek primátora pan Mgr. Martin Ander a ředitel pro správu povodí Povodí Moravy, s.p. pan Dr. Ing. Antonín Tůma. Se samotným projektem protipovodňové ochrany seznámil přítomné občany zástupce zpracovatele studie protiovodňové ochrany pan Ing. Tomáš Roth ze společnosti AQUATIS, a.s.

Po představení projektu následovala diskuse. Padlo spouta dotazů a připomínek, na které reagovali přítomní zástupci města Brna a Povodí Moravy, s.p.

Pomozte nám dotvořit návrh volnočasové zóny uvnitř poldru. Zapojit se můžete zasláním svých návrhů na e-mailovou adresu janebova.bibiana@brno.cz.

Možné využití, který vychází ze studie „Optimalizace řešení Poldru Chrlice“, navrhuje vytvoření vodní plochy, sportovišť a relaxačních zón.

Další články

Jak přesadit vzrostlý strom? Na nábřeží Svratky přijel Velký John

22. 3. 2021

Na nábřeží Svratky začala příprava protipovodňových opatření. Jejich součástí je rozšíření přirozeného koryta řeky, které vyžaduje úpravu břehů a kácení části stromů a náletových dřevin. Nedávno vysazené stromy u areálu Spielberk Office Centre jsou přitom dostatečně zdravé, aby mohly být před stavbou přesunuty na nové místo. Společně s městem Brnem a společností CTP jsme proto rozhodli využít technologii stroje Big John a vybrané stromy přesadit.

Měníme nábřeží Svratky: Více místa pro řeku, více místa pro lidi

24. 2. 2021

V letošním roce začne dlouho očekávané oživení řeky Svratky v úseku od Riviéry k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici. Řeka dostane více prostoru a obyvatelé Brna zase místo u vody, kam mohou vyrazit na procházky, za sportem i odpočinkem. Bude se jednat o klidné bezbariérové prostředí vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky s dětmi. Vznikne zde živá zóna, kde se budou lidé potkávat a aktivně trávit svůj čas.

Světový den mokřadů

8. 2. 2021

Každoročně 2. února si celý svět připomíná Světový den mokřadů. Jeden takový přibude do několika let i v Brně. V úterý 2. 2. jsme si připomněli Světový den mokřadů. Jeden takový vznikne i v rámci projektu protipovodňových opatření při výstavbě etapy VII a VIII. Jeho funkcí bude kromě doplnění protipovodňových opatření i zvýšení biologické hodnoty území. Mokřad bude doplněn o dřevěnou lávku, ze které bude možné celé území pozorovat, i pohodlně přejít suchou nohou.