Nové mapy povodňových rizik

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do doby schválení aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik zůstávají v platnosti mapy z 1. plánovacího cyklu, neboť se k nim váží cíle a opatření uvedená v platných plánech pro zvládání povodňových rizik z roku 2015.

Vybraný úsek Svratka a Svitava pro území města Brna ZDE

Aktualizované mapy MŽP ZDE

Informace MŽP ze dne 23.12.2019 ZDE