Nábřeží Svratky na Poříčí získalo územní rozhodnutí

6. 9. 2019

Jedna z prvních připravovaných etap protipovodňové ochrany na řece Svratce získala územní rozhodnutí – jedná se o úsek od Riviéry po železniční most Uhelná.

Projektové práce pokračují zpracováním dokumentace pro stavební povolení. Začátkem roku 2020 bychom rádi získali stavební povolení, aby mohla být co nejdříve zahájena realizace s cílem ukončení prací do roku 2023.

Další články

Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

28. 6. 2022

V povodích Ivanovického a Tuřanského potoka, které se nacházejí v městských částech Brno-Chrlice a Brno-Tuřany, je v současné době v důsledku nedostatečné kapacity těchto vodních toků významně omezen stavební rozvoj území. Na nevyhovující stav dlouhodobě poukazují zástupci dotčených městských částí, obyvatelé a stavebníci. Tato situace se dotýká jak plánovaných akcí ze strany města, tak na výstavbu v rozvojových plochách, jejichž další rozvoj je nekapacitními toky výrazně limitován.