Než do Svratky vjedou bagry. Rybáři z Mendelovy univerzity stěhují ryby v brněnské řece

26. 3. 2022

iROZHLAS: Rybáři z Mendelovy univerzity v sobotu ráno zahájili výjimečný výlov v centru Brna. Z tříkilometrového úseku řeky Svratky musí za dva dny vytáhnout všechny ryby. Ochrání je tím před bagry, které brzy přijedou do koryta řeky kvůli výstavbě protipovodňových opatření. Rojnice v gumových prsačkách s podběráky postupuje proti proudu řeky směrem od železničního viaduktu v Uhelné ulici po koupaliště Riviéra.

Vaničky s rybami po přepočítání putují jako náklad autem níž po toku řeky do Komárova, kde je rybáři zase vypustí do vody. Stovky kilogramů ryb takto zachraňují před stavební činností, k návratu na staveniště jim zabrání z jedné strany jez, z druhé strany kamenná hráz s migrační bariérou.

Stavba protipovodňových opatření za víc než 1,25 miliardy korun v Brně začala v lednu, skončí příští rok na podzim. Ochrání část města před stoletou vodou.

Lidé díky širšímu korytu bez strmých kamenných břehů dostanou lepší přístup k řece, kolem které povedou stezky pro pěší i cyklisty a taky náplavka tak, jak ji navrhl tým již zesnulého brněnského architekta Ivana Rullera.

Celý článek si přečtěte na iROZHLAS.cz. Autor: Tomáš Kremr

Další články

Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

28. 6. 2022

V povodích Ivanovického a Tuřanského potoka, které se nacházejí v městských částech Brno-Chrlice a Brno-Tuřany, je v současné době v důsledku nedostatečné kapacity těchto vodních toků významně omezen stavební rozvoj území. Na nevyhovující stav dlouhodobě poukazují zástupci dotčených městských částí, obyvatelé a stavebníci. Tato situace se dotýká jak plánovaných akcí ze strany města, tak na výstavbu v rozvojových plochách, jejichž další rozvoj je nekapacitními toky výrazně limitován.