Konference ODBORNĚ O BRNĚ II

18. 10. 2017

Jak rozvíjet Brno v okolí řek? 18. října 2017 proběhla konference, jejímž hlavním tématem byla Protipovodňová opatření a bytová výstavba. Necelá pětina rozvojových ploch města (zhruba 72,5 hektarů) se aktuálně nachází v záplavových zónách. Jejich využitelnost tedy závisí na legislativních omezeních a postupné výstavbě protipovodňových opatření.

Město Brno má zájem tyto problémy řešit, proto uspořádalo další ze série konferencí Odborně o Brně, tentokrát s názvem Protipovodňová opatření a bytová výstavba. Akce se konala v Kongresovém centru brněnského výstaviště a byla zajišťována ve spolupráci s Asociací brněnských architektů a stavitelů ABRAST.

Brno leží na soutoku dvou řek a život u řeky přirozeně čas od času ovlivňuje také velká voda. Zóny aktivního rozlivu brněnských řek jsou v současnosti vnímány jako jedna z vážných překážek rozvoje bydlení. Cílem konference je proto propojit informace města o přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a poznatky pracovníků státní správy, kteří o podmínkách povolování staveb rozhodují, se zástupci investorů, kteří projekty výstavby bydlení připravují. Jednání se tedy zúčastní zástupci brněnského magistrátu, krajského úřadu i Povodí Moravy, s. p., dále pak odborná veřejnost se zaměřením na projekční činnost, zástupci stavebních firem a investorů ve výstavbě a také zástupci samosprávy města a městských částí.

První přednáškový blok se zabýval legislativním rámcem povolování staveb pro bydlení v blízkosti řek, druhý představil aktuální záměry města na revitalizaci brněnských nábřeží spojené s výstavbou protipovodňové ochrany okolního území.

„Revitalizace nábřeží a výstavba bydlení v kontaktu s řekou je v Brně jedním z nejvýraznějších témat rozvoje města. Aktuálně připravujeme jak komplexní revitalizaci nábřeží Svratky v centru města, tak další projekty na Svitavě v Zábrdovicích nebo na Staré Ponávce v Komárově. Konkrétní plány protipovodňových opatření nyní vznikají také pro rozsáhlé území na jih od centra města,“ dodal náměstek primátora pro rozvoj města Martin Ander.

Příspěvky přednášejících:

 • Ing. Marek Vinter, MBA / ABRAST
 • Problematika přípravy bytové výstavby v záplavových územích z pohledu stavitelů
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Iva Jelínková / Povodí Moravy. s.p.
 • Plánování v oblasti vod
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Michal Cibulka / Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
 • Stanovení záplavových území a vymezování aktivních zón
 • příspěvek.pdf
 • JUDr. Marta Kolková / Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodáství a zemědělství
 • Vodoprávní úřad v procesu povolování staveb
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Tomáš Roth / AQUATIS, a.s.
 • Projektování a protipovodňová opatření
 • příspěvek.pdf
 • Ing. David Veselý / Povodí Moravy, s.p.
 • Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků z pohledu správce toku
 • příspěvek.pdf
 • Ing. Bibiana Janebová, Ing. Eva Kostková / Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
 • Strategický projekt Voda v Brně
 • příspěvek.pdf

Další články

Jak přesadit vzrostlý strom? Na nábřeží Svratky přijel Velký John

22. 3. 2021

Na nábřeží Svratky začala příprava protipovodňových opatření. Jejich součástí je rozšíření přirozeného koryta řeky, které vyžaduje úpravu břehů a kácení části stromů a náletových dřevin. Nedávno vysazené stromy u areálu Spielberk Office Centre jsou přitom dostatečně zdravé, aby mohly být před stavbou přesunuty na nové místo. Společně s městem Brnem a společností CTP jsme proto rozhodli využít technologii stroje Big John a vybrané stromy přesadit.

Měníme nábřeží Svratky: Více místa pro řeku, více místa pro lidi

24. 2. 2021

V letošním roce začne dlouho očekávané oživení řeky Svratky v úseku od Riviéry k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici. Řeka dostane více prostoru a obyvatelé Brna zase místo u vody, kam mohou vyrazit na procházky, za sportem i odpočinkem. Bude se jednat o klidné bezbariérové prostředí vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky s dětmi. Vznikne zde živá zóna, kde se budou lidé potkávat a aktivně trávit svůj čas.

Světový den mokřadů

8. 2. 2021

Každoročně 2. února si celý svět připomíná Světový den mokřadů. Jeden takový přibude do několika let i v Brně. V úterý 2. 2. jsme si připomněli Světový den mokřadů. Jeden takový vznikne i v rámci projektu protipovodňových opatření při výstavbě etapy VII a VIII. Jeho funkcí bude kromě doplnění protipovodňových opatření i zvýšení biologické hodnoty území. Mokřad bude doplněn o dřevěnou lávku, ze které bude možné celé území pozorovat, i pohodlně přejít suchou nohou.