Studie Revitalizace Staré Ponávky


Komplexní revitalizační studie

Autoři studie:
1. Černopolní, s.r.o. - urbanismus
Atelier Fontes, s.r.o. - vodní hospodářství
Ing. Eva Wagnerová - vegetace
Silniční projekt, spol. s.r.o. - doprava
Datum:
červen 2010

Návrh


Textová část
Komplexní výkres
Legenda
Výkres 3A1
Výkres 3B1
Výkes 3C1
Výkres 3D1
Výkres 3E1
Výkres 3F1
Výkres 3G1
Výkres 3H1
Etapizace
Cyklistická doprava
Vodní hospodářství
Podélný řez
Příčné řezy

Průzkumy a rozbory

Širší vztahy - Brno
Širší vztahy
Historický vývoj toku
Funkční využití
Hodnocení prostředí
Protipovodňová ochrana
Technická infrastruktura
Doprava
Prostupnost a cíle
Rozbor vegetace
Chráněné přírodní prvky
Bilogický průzkum
Vlastnické vztahy
Záměry v území
Problémový výkres
Fotodokumentace
Průzkumy a rozbory - textová část

Dokumentace pro územní řízení Komárov - Lokalita nad sídlištěm

Autor:
Ateliér zahradní a krajinné architektury Sendler a Babka

Koordinační situace
Vizualizace 1.
Vizualizace 2.

Dokumentace pro územní řízení - Lokalita bývalých škrobáren


Autor:
Eva Wagneová

Koordinační situace
Vegetační úpravy
Vizualizace 1.
Vizualizace 2.
Vizualizace 3.

Dokumentace pro územní řízení - Lokalita Teplárny Brno


 Autor:
1. Černopolní, s.r.o.

Urbanistické řešení
Sadové úpravy
Příčné řezy
Vizualizace 1.
Vizualizace 2.
Vizualizace 3.
Vizualizace 4.
Vizualizace 5.